محصولاتمحصولات سماور تابان با طرح های زیبا و متنوع ازر ورق برنج ضخیم و با دوام تشکیل شده و در سایز های مختلف از شش لیتر شروع شده تا سایز های بزرگ تر که لذت نوشیدن یک چای خوب را با سماور تابان تجربه خواهید کرد.ارتفاع : ۴۹ سانتی متر

ظرفیت اسمی : ۶ لیتر

ظرفیت مفید : ۴ لیتر

ارتفاع : ۴۹ سانتی متر

ظرفیت اسمی : ۶ لیتر

ظرفیت مفید : ۵ لیتر

ارتفاع : ۴۹ سانتی متر

ظرفیت اسمی : ۶ لیتر

ظرفیت مفید : ۵ لیتر

ارتفاع : ۴۹ سانتی متر

ظرفیت اسمی : ۶ لیتر

ظرفیت مفید : ۴ لیتر

ارتفاع : ۴۹ سانتی متر

ظرفیت اسمی : ۶ لیتر

ظرفیت مفید : ۵ لیتر

ارتفاع : ۴۹ سانتی متر

ظرفیت اسمی : ۱۰ لیتر

ظرفیت مفید : ۸ لیتر

ارتفاع : ۴۹ سانتی متر

ظرفیت اسمی : ۱۰ لیتر

ظرفیت مفید : ۸ لیتر