راهنمای مصرف

قبل از استفاده بهتر است دوبار آب سماور را كاملاً جوشانيده و تخليه كنيد.  براي تميز كردن جرم جداره داخلي سماور هرگز از اسيد،سركه و مواد مشابه استفاده نكنيد.

سطح جرم گرفته داخل منبع آب سماور را اسكاچ بزنيد تا جرم آن كاملا گرفته شود.براي جلوگيري از جمع شدن جرم بهتر است اين كار را هر ۱۵ روز يكبار انجام دهيد.

سماورهاي گازي براي استفاده از گاز شهري طراحي و تنظيم گرديده اند.چنانچه بخواهيد از گاز مايع (كپسول) استفاده كنيد حتماً به تعمير‌كار متخصص مجرب مراجعه كنيد.

زمانيكه آب داخل سماور به علت جوشيدن دائم تبخير شده و مخزن آب سماور فاقد آب است بهتر آن است كه فقط چراغ سماور را خاموش نموده و صبر كنيد تا بدنه سماور كاملا سرد شود. در اين‌صورت سماور با كوچكترين مشكلي قابل استفاده مجدد مي‌باشد.

سماورهاي توليد شده زير نظر متخصصين فني مورد كنترل كيفي قرار گرفته است، در صورت هر گونه نقص فني قبل از مصرف با كارخانه (واحد كنترل) تماس بگيريد.

براي نگهداري طولاني مدت، حتماً سماور را در جاي خشك و عاري از رطوبت نگهداري کنید.

از شستن چراغ سماور اجتناب كنيد.